Ukázky prací - pohostav.cz
+420704470654 info@pohostav.cz

Časový rámec provedení jednotlivých realizací

Realizace zámkové dlažby - Sedliště

Rozhrnutí hrubého podkladového štěrku (z části bagrem a z části ručně), hutnění, osazení obrubníků, rozhrnutí jemného kameniva a pokládka dlažby (200m²) včetně žlabu, nájezdu a spádování povrchu.

Čas práce: 10 dní

Realizace opěrné zdi - Libhošť

Realizace opěrné zdi (cca 200m2) bez výkopu včetně provedení schodiště a sklepu.

Čas práce: 15 dní

Rodinný dům - Bohumín

Zdění obvodového zdiva o tloušťce 450 mm včetně středových nosných stěn (160m2), pokládka a zalití stropu (100m2), zhotovení točeného schodiště, vyzdění příček a komína, zhotovení věnců, nadezdívky a štítových stěn včetně finálního věnce

Čas práce: 17 dní

Zdění domu - Palkovice

Lepení hydroizolace, zdění nosných vnějších a vnitřních stěn z cihel Ytong (200m²), položení překladů, úklid stavby

Čas práce: 7 dní

Rodinný dům - Slovensko

Zalití základových pásů, rozložení 2 řad DT tvárnic včetně ručního zpracování betonu, rozrovnání zeminy a štěrku, odvedení odpadů, položení kari sítí, zalití deky, vyzdění nosných stěn, postavení stropu ze stropních tvárnic na délku 12 m, svázání kari sítí a obvodových věnců, zalití stropu

Čas práce: 20 dní

Další fotky

(Některé realizace jsou v rámci jiné firmy)